Dostępność:

Centrum Sztuki  Mościce dąży do bycia otwartym dla wszystkich gości, bez względu na posiadaną niepełnosprawność. Zmieniamy się, by nasza instytucja była dostosowana do potrzeb osób odwiedzających. Szkolimy personel, pracujemy nad ofertą programową i poprawą infrastruktury.

 

Koordynator dostępności:

W przypadku szczególnych potrzeb, zaplanowania wizyty lub dodatkowych pytań – prosimy o kontakt:

Mariusz Batko - Koordynator Dostępności, tel. 14 633-46-08 lub 796-566-696, e-mail: m.batko@csm.tarnow.pl.

Godziny pracy: poniedziałek - piątek: godz. 7:00 - 15:00. Możliwy jest kontakt SMS na podany numer telefonu komórkowego.

 

 


Otoczenie instytucji:

Centrum Sztuki Mościce posiada swoją siedzibę na obrzeżach miasta Tarnowa, w pewnym oddaleniu od budynków mieszkalnych. Wokół budynku znajdują się tereny zielone, w większości trawniki, położone na płaskim terenie. Do instytucji wiedzie kilka asfaltowych dróg dojazdowych. Chodniki wyłożone są równą kostką brukową.  Na trasie dojścia znajdują się ławki.

 

Sposób dotarcia do instytucji:

 • Dojazd do Centrum Sztuki Mościce: przystanki:
  • Czerwonych Klonów 02 – Traugutta – autobusy linii 9, 224
  • Czerwonych Klonów 01 – Park - autobusy linii - 0, 9, 224

Kursy obsługiwane są taborem niskopodłogowym przystosowanym dla osób z ograniczoną mobilnością i oznaczone na rozkładzie literą „N”. (N - kurs wykonuje autobus dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.)

 

* Dotarcie z przystanku Czerwonych Klonów 02 – Traugutta: autobusy zatrzymują się w bezpośredniej bliskości instytucji. Aby do niej dotrzeć należy iść 100 m w linii prostej przez tereny zielone szerokim i wygodnym chodnikiem.

* Dotarcie z przystanku Czerwonych Klonów 01 – Park: aby dotrzeć do instytucji należy iść wzdłuż parku ok 100 m. do skrzyżowania ulic przy Stadionie Miejskim „Jaskółcze Gniazdo” w Tarnowie, następnie pokonać przejścia dla pieszych tak, aby znaleźć się na rogu ul. Romualda Traugutta i Czerwonych Klonów. Tam właśnie znajduje się szeroki plac wiodący do Centrum Sztuki Mościce.

* Uwaga! Przystanek Czerwonych Klonów 01 – Park jest przystankiem dla autobusów wyjeżdżających z Zajezdni Autobusowej przy Grupie Azoty w Tarnowie – chcący z niego skorzystać pasażerowie powinni się przesiąść z innych linii kończących swą trasę na w/w Zajezdni (przystanek Mościce – Plac 01): 0, 1, 9, 12, 14, 46, 48, 224. Na Zajezdni zatrzymują się także autobusy linii podmiejskich i busy jadące do podtarnowskich miejscowości.

Istnieje możliwość zamówienia asystenta do najbliższego przystanku celem udzielenia pomocy w dotarciu do instytucji. 

Miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami:

W najbliższym otoczeniu Centrum Sztuki Mościce znajduje się kilkaset bezpłatnych miejsc parkingowych - ul. Indyka i teren wokół Arena Jaskółka. Przy ul. Traugutta (naprzeciwko Komendy Policji) znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

W uzasadnionych sytuacjach istnieje możłiwość podjechania pojazdem pod drzwi wejściowe instytucji. Po opuszczeniu pojazdu przez pasażerów, kierowca winien odjechać na oznaczone miejsca postojowe.

 

 

 


Rozplanowanie przestrzeni w instytucji:

Do wejścia głównego prowadzi szeroki chodnik od skrzyżowania ulic Trauguta i Czerwonych Klonów. Wejście do budynku  to szerokie, podwójne, szklane drzwi. Przed drzwiami głównymi znajduje się kratownica z otworami ok.2 x 2 cm. Obok drzwi, na ścianie zamontowany jest dzwonek przywołujący.

Hol w budynku jest duży i przestrzenny. Ściany zewnętrzne są przeszklone i oznaczone czerwonymi pasami.
Hol służy również jako przestrzeń wystawiennicza, co może utrudniać poruszanie się.

Kasa (i równocześnie Punkt Obsługi Klienta) znajduje się jest po lewej stronie od wejścia, pośrodku holu.

Na poziomie 0 znajdują się również szatnia, kawiarnia, toalety oraz wejścia do sali widowiskowej, kameralnej i baletowej. Wskazują na nie odpowiednie oznakowania i mapa tyflograficzna, która znajduje się po lewej stronie przy wejściu głównym.

 

Dostępność pomieszczeń i sal:

Wewnątrz budynku Centrum Sztuki Mościce nie ma progów, drzwi wejściowe oraz ciągi komunikacyjne są odpowiednio szerokie.

Kasa i Punkt Obsługi Klienta:

 • kasjer udziela informacji dotyczących funkcjonowania instytucji oraz dostępności
 • lada nie stwarza bariery w kontakcie z kasjerem, kasjer w razie potrzeby wychodzi do odwiedzającego
 • miejsce wypożyczenia folii powiększających
 • miejsce odbioru słuchawek wyciszających

Sala Widowiskowa:

 • miejsca dla osób poruszających się na wózkach - rząd 9, miejsca 1- 4
 • platforma przyschodowa prowadząca do rzędu 9
 • pętla indukcyjna - rzędy 6-9, miejsca 1-20
 • podkładki na fotele dla dzieci

Sala Kameralna:

 • wejście na poziomie 0, bez przeszkód
 • brak schodów na sali
 • przystosowana do wyświetlania seansów przyjaznych sensorycznie

Sala Baletowa:

 • wejście na poziomie 0, bez przeszód
 • posiada dostępną szatnię

Antresola:

 • winda, obsługiwana przez pracowników

Ograniczeniem jest brak dostępu do tarasów instytucji i biur na poziomie +1.

 

 


Udogodnienia dla osób z dysfunkcjami:

wzroku:

 • Przy wejściach do budynku znajdują się tablice tyflograficzne z planem rozmieszczenia pomieszczeń w obiekcie.
 • Szklane wejścia do budynku zostały wyklejone pasami zapobiegającymi wejściu w szyby.
 • Wszystkie schody zostały wyklejone taśmami informacyjnymi o pierwszych i ostatnich stopniach.
 • W budynku funkcjonuje system przeciwpożarowy DSO informujący komunikatami głosowymi o ewentualnej ewakuacji.
 • Możliwość wejścia na teren instytucji z psem-przewodnikiem. 

słuchu:

 • Sala Widowiskowa została wyposażona w pętlę indukcyjną, która wzmacnia odbiór dźwięków, zarówno podczas seansów filmowych, jak i wydarzeń artystycznych. Użytkownik aparatu słuchowego wyposażonego w odbiornik pętli indukcyjnej słyszy czysty dźwięk bezpośrednio z mikrofonu prelegenta lub innego źródła dźwięku, co pozwala wyeliminować problemy związane z niekorzystną akustyką pomieszczenia, w którym się znajduje.
 • W toalecie zamontowana jest sygnalizacja świetlna informującą o pożarze lub innych powodach ewakuacji.
 • Pracownicy Centrum Sztuki Mościce posługują się w stopniu podstawowym A1 PJM.

ruchu:

 • Dla potrzeb osób poruszających się na wózkach zamontowaliśmy dzwonki przy głównych wejściach przywołujące asystenta.
 • Lada kasy nie stwarza bariery w kontakcie z kasjerem, kasjer w razie potrzeby wychodzi do odwiedzającego.
 • Antresola wyposażona jest w windę. 
 • Sala Widowiskowa posiada platformę przyschodową prowadzącą do rzędu 9, do miejsc przeznaczonych dla osób poruszających sie na wózkach.
 • W toalecie zostało zamontowane lustro na wysokości umożliwiającej korzystanie z niego osobom  poruszającym się na wózkach.
 • Znajduje się tam również dzwonek przywołujący obsługę w razie zaistnienia potrzeby.

 


Oferta programowa jest dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową:

Zapraszamy do uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Centrum Sztuki Mościce – od seansów kinowych poprzez koncerty, warsztaty, wernisaże czy spektakle teatralne. Aktualna oferta znajduje się na oficjalnej stronie www Instytucji: http://www.csm.tarnow.pl/

 

Polityka cenowa:

Celem zwiększenia dostępności do wydarzeń kulturalnych dla osób niepełnosprawnych na wszystkie wydarzenia w Centrum Sztuki Mościce przysługują ceny biletów ulgowych. Asystenci osób niepełnosprawnych otrzymują zniżkę w wysokości 80% od podstawowej ceny biletu.

Aktualne ceny biletów znajdują się TU.

Zakup biletów zniżkowych dla osoby z niepełnosprawnością i jej asystenta jest możliwy wyłącznie w siedzibie Centrum Sztuki Mościce – po wcześniejszej, telefonicznej rezerwacji.

 

 


Ewakuacja:

W przypadku ogłoszenia ewakuacji, w całym budynku rozsyłany jest sygnał alarmowy informujący o zagrożeniu. W momencie wyłączenia zasilania budynku automatycznie włącza się system oświetlenia awaryjnego i lampy piktogramowe wskazujące kierunek ewakuacji. Wyznaczone osoby pomagają wszystkim bezpiecznie opuścić budynek poprzez wyjścia awaryjne.

 

 


Deklaracja dostępności Centrum Sztuki Mościce

Centrum Sztuki Mościce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Sztuki Mościce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Wytyczna 1.2 Multimedia
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Przemysław Rogalski.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Aleksander.
 • E-mail: m.aleksander@csm.tarnow.pl
 • Telefon: +48 14 633 46 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Centrum Sztuki Mościce
 • Adres: ul. Traugutta 1, 33-100 Tarnów
 • E-mail: sekretariat@csm.tarnow.pl
 • Telefon: +48 14 633 46 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Udogodnienia:

 • elementy graficzne posiadają zwięzły tekst alternatywny (alt)
 • zmniejszona ilość animowanych elementów
 • odstępy w tekście, możliwość zmiany odstępu między akapitami, wierszami, słowami i literami
 • zawartość jest wyświetlana pod wskaźnikiem lub po oznaczeniu fokusem
 • brak limitów czasowych
 • teksty umieszczone na stronie są napisane w możliwie jak najprostszy sposób
 • anulowanie zdarzeń wskaźnika w przypadku omyłkowego dotknięcia elementu
 • publikowane teksty są czytelne, podzielone na paragrafy, listy, podpunkty, oraz inne pomocne sekcje, każde odpowiednio zaopatrzone w nagłówki (h1-h6)
 • nawigacja jest spójna, logiczna, oraz jednakowa w obrębie całego serwisu, dostępna również z poziomu klawiatury
 • dopasowanie zawartości do szerokości ekranu bez konieczności przewijania ekranu w poziomie
 • wszystkie elementy aktywne (np. banery, odnośniki, pola formularza) są wyraźne, oraz klarowne
 • wyświetlanie zawartości ekranu w orientacji pionowej i poziomej
 • kontrast elementów nietekstowych
 • odnośniki, wszystkie, są unikalne, oraz zrozumiałe, również poza kontekstem
 • gesty wskaźnikowe
 • kontrast kolorystyczny wszystkich elementów,  których zadaniem jest przekazywanie treści (linków, tekstów, banerów) ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1. Dostępne są 3 wersje kontrastowe
 • rozmiar celu, tzn. wielkość minimum 44×44 pikseli CSS danego elementu
 • powiększenie strony do co najmniej 200%, przy pomocy narzędzi, które oferuje przeglądarka. Dodatkowo strona nie „gubi” treści
 • tytuły są unikalne i informują o treści podstrony, na której znajduje się użytkownik
 • nagłówki (h1-h6) są wykorzystane w odpowiedni sposób do uporządkowania treści
 • zarówno język strony jak i język fragmentów obcojęzycznych, jest oznaczony atrybutem lang
 • wyróżnienie cytatów
 • kod serwisu jest zgodny ze standardami
 • formularze, w tym również formularze wyszukiwarki są zbudowane zgodnie ze standardami
 • serwis jest dostępny w przeglądarkach i urządzeniach z wyłączoną obsługą CSS
 • serwis jest dostępny na wszystkich urządzeniach mobilnych oraz jest zgodny z wymogami dotyczącymi responsywności
 • audiodeskrypcja dostępna jest z pomocą darmowego programu czytnika ekranu - link do pobrania: https://www.nvda.pl/pobierz

 


17 grudnia 2019 roku, podczas krakowskiego III Forum Kultury Wrażliwej dyrektor Centrum Sztuki Mościce Agnieszka Kawa i koordynator dostępności Mariusz Batko odebrali świadectwa dostępności instytucji, dla osób z niepełnosprawnością: wzroku, słuchu i ruchu.

Certyfikaty wieńczą długi, niemal trzyletni proces wdrążania programu Kultura Wrażliwa. Certyfikaty są wynikiem dostosowania przestrzeni instytucji, zakończenia modernizacji sali widowiskowej, wprowadzenia do programu propozycji dostępnych dla niepełnosprawnych. Pracujący w Centrum ludzie przeszli szereg szkoleń i zdobyli niezbędną wiedzę. Starają się wciąż uczynić instytucję kultury otwartą, dostępną i w pełni rozumiejącą potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Nieustannie uczą się jak pracować dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Dostępność
Dostępność
Dostępność

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.