wyślij

Centrum Sztuki Mościce jest samorządową Instytucją Kultury Województwa Małopolskiego, której przedmiotem działania jest prowadzenie działalności kulturalnej, w szczególności poprzez:

 

  • ochronę wielokulturowego dziedzictwa Małopolski, jego kultywowanie, pomnażanie i promocję
  • inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze
  • udostępnianie i popularyzowanie sztuki profesjonalnej
  • organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć artystycznych oraz promowanie najbardziej wartościowych dokonań twórców i zespołów
  • edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę z uwzględnieniem wychowania patriotycznego i kulturalnego dzieci i młodzieży
  • tworzenie warunków do poznawania, kształtowania i odkrywania przez mieszkańców Małopolski własnej tożsamości: podtrzymywanie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej
  • działania na rzecz funkcjonowania i ciągłej aktualizacji zintegrowanego systemu informacji o ofercie kulturowej regionu oraz formach jej promocji
  • działalność wystawienniczą, wydawniczą z zakresu kultury, sztuki i historii regionu
  • prowadzenie kina
  • stwarzanie warunków dla ujawniania i rozwijania talentów, w tym pomoc dla wybitnych i młodych twórców

 

 

 

Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach powstało 28 sierpnia 2006 roku, kiedy to Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie utworzenia, na bazie Mościckiej Fundacji Kultury, wojewódzkiej instytucji kultury pod nazwą Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach. 


Miesiąc później 28 września, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwalił nadanie Mościckiemu Centrum Kultury statutu oraz podjął decyzję w sprawie powołania z dniem 1 października 2006 roku dyrektora nowopowstałej instytucji kulturalnej województwa małopolskiego. Akt notarialny, finalizujący proces tworzenia Centrum, podpisany został 1 sierpnia 2007 r. MCK, będące obecnie wojewódzką instytucją kultury, kontynuuje działalność otwartego w 1971 r. Domu Kultury Zakładów Azotowych.

2 marca 2012 r. nastąpiła oficjalna  zmiana nazwy instytucji na podstawie uchwały Sejmiku Woj. Małopolskiego nr XVII/282/12 opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego z dnia 16.02.2012 r. , poz.651. - na  Centrum Sztuki Mościce.

Statut CSM: Kliknij tutaj

 

Pobierz logotypy CSM: Kliknij tutaj

Podziel się:
O nas

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.