wyślij

26.10.2022 - Informacja dotycząca wyboru dostawcy energii elektrycznej w 2023 roku.

Informacja - POBIERZ


1.07.2022 - Zapytanie ofertowe - Dostawa  i montaż platformy przyschodowej (winda) dla osób poruszających się na wózkach, prowadzącej na scenę sali widowiskowej

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Umowa - POBIERZ


29.06.2022 - Dostawa reflektorów wraz z osprzętem.

Informacja - POBIERZ


29.06.2022 - Dostawa ruchowych głów wraz z osprzętem.

Informacja - POBIERZ


15.10.2021 - Zakup energii elektrycznej na 2022 rok.

Informacja - POBIERZ


10.08.2021 - Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty: Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej budynku Centrum Sztuki Mościce.

Informacja - POBIERZ


 12.07.2021 - Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej budynku Centrum Sztuki Mościce.

Informacja - LINK DO STRONY


27.01.2021 - Informacja dotycząca wyboru dostawcy sprzętu fotograficznego.

Informacja  - POBIERZ


27.01.2021 r. Informacja dotycząca wyboru dostawcy kamer cyfrowych.

Informacja - POBIERZ


 21.01.2021 r. Dostawa sprzętu fotograficznego.

Zapytanie ofertowe - POBIERZ


21.01.2021 r. Dostawa kamer wraz z akcesoriami.

Zapytanie ofertowe - POBIERZ


2.11.2020 r. Zakup energii elektrycznej na potrzeby prowadzonej działalności w 2021 r.

Zapytanie ofertowe - POBIERZ 

Zapytanie ofertowe skan - POBIERZ


22.07.2020 r. Zakup i montaż platformy przyschodowej (winda) dla osób poruszających się na wózkach

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Zapytanie ofertowe skan - POBIERZ

Wzór umowy - POBIERZ

Wzór umowy skan - POBIERZ

Projekt platformy - POBIERZ


3.12.2019 r. Ochrona fizyczna budynku Centrum Sztuki Mościce w 2020 roku

Przedmiot zamówienia -  POBIERZ

Zapytanie ofertowe - POBIERZ


7.11.2019 r. Zakup energii elektrycznej na 2020 rok

Przedmiot zamówienia - POBIERZ

Zapytanie ofertowe - POBIERZ


14.05.2019 r. Konkurs ofert na operatora kawiarni w CSM 

Zaproszenie do składania ofert - POBIERZ

Koncepcja prowadzenia kawiarni - POBIERZ

Plan budynku - POBIERZ

Wzór umowy - POBIERZ

Plan kawiarni z zapleczem - POBIERZ


1.04.2019 r. Zapytanie ofertowe - Dostawa ruchomych głów PROLIGHTS DIAMOND 19 BK  

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

 


10.12.2018 r. Zapytanie ofertowe - ochrona fizyczna CSM 2019 r.

Zapytanie ofertowe - ochrona budynku - POBIERZ

Zapytanie ofertowe ochrona 2019 r. - POBIERZ

Wzór umowy - POBIERZ

Informacja RODO - POBIERZ

 


 

19.11 2018 r. Zakup energii elektrycznej na 2019 rok

Przedmiot zamówienia - POBIERZ

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

27.11.2018 r. - Informacja z wyboru oferty - POBIERZ


 

11.07.2018 r. Dostawa systemu anty-oblodzeniowego dachów

Ogłoszenie o zamowieniu - system anty-oblodzeniowy dachów - POBIERZ

SIWZ - system anty-oblodzeniowy - POBIERZ

Wzór umowy - POBIERZ

Załącznik do oferty Oświadczenie RODO - POBIERZ

Informacja RODO - POBIERZ

Informacja z otwarcia ofert system anty-oblodzeniowy - POBIERZ 

Wybór najkorzystniejszej oferty system anty-oblodzeniowy - POBIERZ


 

14.06.2018 r. Dostawa i montaż projektora kinowego DCI

Ogłoszenie o zamówieniu - projektor - POBIERZ

SIWZ projektor kinowy ost - POBIERZ

Wzór umowy - POBIERZ

Załącznik do oferty Oświadczenie RODO - POBIERZ

Informacja RODO - POBIERZ

Załącznik nr 1 A - POBIERZ

Załącznik nr 4 - wymagane parametry sprzętu - POBIERZ

26.06.2018 r. - Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ

03.07.2018 r. - Wybór Wykonawcy - POBIERZ

 


 

05.06.2018 r. Dostawa książek w ramach zadania "Z gwiazdami ... nie tylko zaczytani"

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

Zestaw książek nr 1 - POBIERZ

Zestaw książek nr 2 - POBIERZ

Zestaw książek nr 3 - POBIERZ

Wybór wykonawcy na dostawę książek - POBIERZ

 


10.03.2018 r. Przetarg na dostawę i montaż sprzętu nagłośnieniowego do Sali widowiskowej Centrum Sztuki Mościce

Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ

Formularz cenowy - zał nr. 1 A - POBIERZ

SIWZ, formularz oferty - POBIERZ

Zał nr. 2 - JEDZ - POBIERZ

Zał nr. 3 - Wzór umowy - POBIERZ

Zał nr. 4 A - POBIERZ

Zał nr. 4 B - Rysunki nagłośnienie AV - POBIERZ

Zał nr. 5 - Zasoby innych podmiotów - POBIERZ 

Zmiana SIWZ - POBIERZ

29.03.2018 r. Odpowiedzi na zapytanie wykonawcy - nagłośnienie AV - POBIERZ

6.04.2018 r. - Odpowiedzi na zapytanie wykonawcy nr. 2 i nr. 3. - POBIERZ

10.04.2018 r. - Odpowiedzi na zapytanie wykonawcy + sprostowanie - POBIERZ

17.04.2018 r. - Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ

15.05.2018 r. - Wybór oferty Nagłośnienie AV SI - POBIERZ


05.02.2018 r. Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem, konfiguracją i strojeniem systemu nagłośnienia kinowego oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w obsłudze 

Ogłoszenie o zamowieniu - POBIERZ

SIWZ - POBIERZ

Zał. 1. Formularz cenowy - POBIERZ

Zał. 2. JEDZ - POBIERZ

Zał. 3. Wzór umowy, 31.01.2018 - POBIERZ

Zał. 4. Specyfikacja techniczna - POBIERZ

Zał. 4.1 - POBIERZ

Zał. 4.2 - POBIERZ

Zał. 4.3 - POBIERZ

Zał. 5. Zasoby innych podmiotów - POBIERZ

14.02.2018 r. Informacja o wpłynięciu odwołania - POBIERZ

16.02.2018 r. Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - POBIERZ

23.02.2018 r. Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - POBIERZ

2.03.2018 r. - Zmiana treści SIWZ - POBIERZ

19.03.2018 r. Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ

19.03.2018 r. Oświadczenie - przynależność do grupy kapitałowej - POBIERZ

15.06.2018 r. - Wybór oferty - POBIERZ

 


Zapytanie ofertowe + projekt umowy na nadzory autorskie inwestycji 

"II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce – sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa”

WORD 

PDF

 


 25.09.2017 Dostawa i montaż foteli

Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ

SIWZ - POBIERZ

Projekt umowy - POBIERZ  

Załącznik nr 4 do SIWZ - POBIERZ

Architektura - POBIERZ

Odpowiedzi na pytania wykonawcy - POBIERZ 

Odpowiedź 2 na pyt. oraz zmiana SIWZ i ogłoszenia - POBIERZ

Informacja z otwarcia ofert 13.10.2017 r. - POBIERZ

Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż foteli - POBIERZ 


10.08.2017 Przebudowa Sali Widowiskowej CSM - przetarg budowlany

Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ

SIWZ - POBIERZ

Projekt umowy - POBIERZ  

STWiORB - POBIERZ 

PW - POBIERZ 

Projekt budowlany - POBIERZ 

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - POBIERZ

Informacja z otwarcia ofert 28.08.2017 r. - POBIERZ

Wybór najkorzystniejszej oferty - POBIERZ


27.06.2017 Przebudowa Sali Widowiskowej CSM II

Przebudowa Sali Widowiskowej - ROBOTY BUDOWLANE

Pobierz dokumenty - TUTAJ

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - TUTAJ 

Informacja z otwarcia ofert przetargowych - TUTAJ

Unieważnienie postępowania przetargowego - przetarg budowlany II - TUTAJ


22.05.2017 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - drugi przetarg pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym

POBIERZ


09.05.2017 Przebudowa Sali Widowiskowej CSM - roboty budowlane

Ogłosznie o zamówieniu - POBIERZ

SIWZ - POBIERZ

Projekt umowy - POBIERZ

PW - POBIERZ

STWiORB - POBIERZ

Informacja z otwarcia ofert przetargowych - przetarg budowlany - POBIERZ

Unieważnienie przetargu - POBIERZ


11.04.2017 Zarządzanie procesem inwestycyjnym II

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce - sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa.Oferty należy składać do dnia 21.04.2017r. do godz. 11.00 w Centrum Sztuki Mościce, 33-101 Tarnów, 
ul. Traugutta 1, Sekretariat. (czynne w godz. 8:00 - 16:00).

Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Centrum Sztuki Mościce, 33-101 Tarnów, 
ul. Traugutta 1, /sala multimedialna/ w dniu 21.04.2017r. o godz. 11.15.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - pobierz

WZÓR UMOWY - pobierz

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - pobierz

 

Informacja z otwarcia ofert przetargowych - pobierz

Informację o najkorzystniejszej ofercie - pobierz


21.03.2017 Zarządzanie procesem inwestycyjnym

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym, polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację inwestycji pod nazwą: II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce - sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa.

Oferty należy składać do dnia 04.04.2017r. do godz. 11.00 w Centrum Sztuki Mościce, 33-101 Tarnów, 
ul. Traugutta 1, Sekretariat. (czynne w godz. 8:00 - 16:00).

Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Centrum Sztuki Mościce, 33-101 Tarnów, 
ul. Traugutta 1, /sala multimedialna/ w dniu 04.04.2017r. o godz. 11.15.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - pobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - pobierz

WZÓR UMOWY - pobierz

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - pobierz

  

Informacja z otwarcia ofert przetargowych - pobierz

Unieważnienie postępowania - pobierz

Podziel się:

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.