wyślij

Projekt „Mościce mam w sercu.

Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego przyfabrycznej dzielnicy Tarnowa"

Mościce mam w sercu

Mościce były wizją zrealizowaną przez rząd II Rzeczypospolitej Polskiej. Fabrykę i miasto zbudowano w ekspresowym tempie w ciągu 3 lat (1927-1930). Była to jedna z kluczowych inwestycji, ważna dla budowania tożsamości i wzmocnienia motywacji Polaków do rozwoju i modernizacji kraju. Eugeniusz Kwiatkowski (polski chemik, wicepremier, minister przemysłu i handlu) nazwał ją „dziełem państwowym”. Budowę nowoczesnej fabryki chemicznej nadzorował sam prezydent RP – Ignacy Mościcki.

Szybki rozwój osiedla fabrycznego i jego oddalenie od Tarnowa sprawiły, że Mościce bardzo szybko stały się samowystarczalną enklawą miejską. Praca w fabryce wyznaczała rytm życia i maksymalnie to życie ułatwiała. Jedno miejsce pracy i bliskość zamieszkania sprzyjały relacjom społecznym, rekreacji i rozwojowi kultury. Bogate zaplecze socjalne zapewniało wygodne warunki do życia, a bliskość natury – korzystne warunki zdrowotne. Przez kilkadziesiąt lat fabryka była mecenasem Mościc. W latach 50. gmina Mościce zostaje włączone administracyjnie do Tarnowa, jednak do dziś tutejsi mieszkańcy nazywają siebie mościczanami.

Projekt „Mościce mam w sercu. Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego przyfabrycznej dzielnicy Tarnowa"

Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na lata 2021 – 2023 z obszaru Kultura Cyfrowa. Jego celem jest zachowanie w formie cyfrowej, udostępnienie i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego i historycznego Mościc. W ramach projektu zostaną zdigitalizowane fotografie z lat 20–80. XX w. i niewielkie obiekty 3D charakterystyczne dla Mościc. Staną się one nośnikiem opowieści o miejscu, które powstało w związku z budową najnowocześniejszej w latach 20. XX wieku fabryki chemicznej w Europie. Będzie to także opowieść o mieszkańcach Mościc, tworzących hermetyczną grupę społeczną z własną tradycją, zwyczajami, etosem pracy i stylem życia.

Zbiór cyfrowy złożony z fotografii, obiektów przestrzennych, materiałów dźwiękowych i nagrań wideo będzie udostępniony bezpłatnie na stronie Wirtualne Muzea Małopolski (www.muzea.malopolska.pl). Portal jest prowadzony przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie (MIK), Partnera naszego projektu. W ramach partnerstwa MIK wykona digitalizację archiwalnych dokumentów i obiektów w ramach Regionalnej Pracowni Digitalizacji.


W jaki sposób materiały archiwalne z prywatnych zbiorów znajdą się na wirtualnej wystawie Wirtualnych Muzeów Małopolski? Film „Od albumu rodzinnego do cyfrowego muzeum” pokazuje ich drogę na przykładzie jednego zdjęcia. Projekt „Mościce mam w sercu. Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego przyfabrycznej dzielnicy Tarnowa” jest realizowany w ramach programu „Kultura Cyfrowa” Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z funduszu Promocji Kultury w latach 2021 – 2023. Partnerem projektu jest Małopolski Instytut Kultury.

 


Posłuchaj podcastów

 1. Rozmowa z Leokadią Paligą

 2. Rozmowa z Tadeuszem Żmudą

 3. Rozmowa z Małgorzatą Zborowską

 4. Rozmowa z Marią Kwater

 5. Rozmowa z Barbarą Brożek - Czekańską

 6. Rozmowa z Danutą Rybczyńską

 7. Rozmowa z Elżbietą Schmidt

 8. Rozmowa z Markiem Smołą

 9. Rozmowa z Adamem Serwinem

10. Rozmowa z ks. prof. Michałem Hellerem


Posłuchaj "Spacerowników" - przewodników po Mościcach

0. Wprowadzenie

1. Ludzie

2. Krajobraz

3. Fabryka

4. Kultura, sztuka, sport

5. Życie codzienne


Ostatnie wydarzenia z projektu

Historia na 5 za 5 -
21.02.2024

Historia na 5 za 5 - "Jak w Mościcach zbudowano IV Liceum" - wykład dra Marka Smoły

Podsumowanie projektu „Mościce mam w sercu”
12.12.2023

Podsumowanie projektu „Mościce mam w sercu”

Urodziny Mościc
17.09.2023

Urodziny Mościc

ZOBACZ WIĘCEJ WYDARZEŃ Z PROJEKTU

 Zespół projektu

Barbara Bułdys, Robert Lichwała (eksperci w projekcie)
Dorota Omylska-Bielat, Maja Krawiec (koordynacja merytoryczna i organizacyjna CSM)
Patrycja Padło (archiwalia)
Alicja Sułkowska-Kądziołka, Marta Dvorak (współpracy partnerska MIK)
Sebastian Woźniak, Dominik Matyas, Paweł Szelest, Marcin Solarz, Wojciech Szczekan (Regionalna Pracownia Digitalizacji MIK)

 

Zapraszamy do współpracy!

Poszukujemy dawnych zdjęć i opowieści związanych z mieszkańcami, wydarzeniami  i życiem codziennym w Mościcach. Chcemy zachować od zapomnienia historie i zdjęcia codzienności, które nie występują w oficjalnej narracji historycznej i książkach, są jednak równie ważne i godne zachowania. Zbieramy wspomnienia: o ludziach, którzy zapadli w pamięć, wydarzeniach, które okazały się ważne dla mieszańców. Zbieramy wspomnienia o miejscach. Interesują nas drobiazgi, detale, zakątki, fragmenty dawnych Mościc.

Im więcej zdjęć i wspomnień zbierzemy, tym obraz dawnych Mościc będzie pełniejszy. Wielogłosowa opowieść jest cenniejsza niż pojedyncza narracja. Nieodpłatnie przekazane materiały archiwalne - fotografie, dokumenty i obiekty 3D – ułożymy w przewodnikiopowieść o Mościcach  Pogrupujemy je według obszarów tematycznych: Ludzie | Fabryka | Kultura, sztuka, sport | Krajobraz | Życie codzienne.

 


  • Kontakt to koordynatorki projektu: Patrycja Padło, tel. 536 539 755


 

Partnerzy projektu

Projekt „Mościce mam w sercu. Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego przyfabrycznej dzielnicy Tarnowa" na lata 2021 – 2023 dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

 


Współpracujemy przy projekcie

  • Grupa Azoty SA
  • Muzeum Okręgowe w Tarnowie
  • Rada Osiedla nr 8 w Mościcach
  • Urząd Miasta Tarnowa
  • Towarzystwo Przyjaciół Mościc
  • Archiwum państwowe w Krakowie Oddział w Tarnowie

 

Dostosowanie materiałów dla osób z niepełnosprawnościami

Dbamy o zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Warstwa opisowa dostosowana będzie do zróżnicowanych potrzeb i możliwości poznawczych odbiorców głuchych oraz osób z niepełnosprawnością słuchu. Materiały edukacyjne i prezentacje publiczne będą tłumaczone na PJM (Polski Język Migowy) lub posiadać napisy. Projekt zakłada rejestrację świadectw-wspomnień, dostępnych w wersji audio. Do plików audio zostanie dołączony zapis tekstowy. Teksty pdf będą publikowane na stronie www.muzea.malopolska.pl będą plikami otwartymi dla osób posługujących się syntezą mowy do przeglądania stron internetowych. Do najważniejszych 50 obiektów i fotografii z Mościc umieszczonych na Wirtualnych Muzeach Małopolski zostanie przygotowana audiodeskrypcja.

Zakładka „Mościce mam w sercu" jest dostosowana do standardu WCAG 2.1.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.